Pärast mõningast parandamist ja viivitamist avaldas ELTL 01.01.2011 reitingu.

 

ELTL reiting 01.01.2011 mehed

ELTL reiting 01.01.2011 naised

 

ELTL vabandab 01.01.2011 reitingu avaldamise viibimise pärast.

NB! Reiting võib nädala jooksul veel muutuda, kuna ELTL täiendab ja kontrollib veel süsteemi.

Põhjused, mis viisid reitingusüsteemi esimese versiooni mittekasutatavaks olid:

- Matemaatiliselt puudulik algoritm reitingu avaldamise juhendis;
- Programmeerimisnäpukas muutuja nimes, mille tõttu ei arvestatud nõrgema reitinguga võite tugevamate üle;
- Vead algandmetes võistlustulemsute kohta (N: päris mitmed olid mänginud iseendaga, puudulikud või ebaõiged nimed, vale kirjapilt võrreldes andmebaasiga, venepärase kirjapildiga kohalik või siiski välismaalane jne);
- Välismaalaste arvestus (tugeva, esmakordselt Eestis võitleva välismaalasele kaotades saadi kaotus 0 reitingu vastu). Varem andis ritingu koostaja igale välismaalasele vastavalt vajadusele hinnangulise algreitingu. Kuna algoritm juhendis puudus, siis seda ei programmeeritud ja arvuti ei võtnud midagi ette sellise sündmuse saabumisel;
- Vastavalt juhendile said 0 reitinguga mängijad omavahel mängides vastavalt +2/-2 hinnapunkti. Nii võisid algajad omavahel mängides saada reitingupunkte ja asetuda ebanormaalsele kohale reitingus. On legend, et reitingusse pääsemiseks peab vähemalt võitma reitinguga mängijat. Praegu viidi selline muudatus sisse võrreldes juhendiga.

Mitme faktori koosmõju tõttu ebareaalsete tulemuste väljaselgitamine nõudis pingutusi ja aega, mis polnud planeeritud. Tänan siinkohal neid, kes andsid tagasissidet ja vihjeid, miks just tema või kellegi teise reiting tundub ebareaalne.

MIS EDASI?

Süsteem on nüüdseks andmebaasi kujul, mida saab edaspidi kasutada laiemalt, kui ainult reitingu pidamiseks, nagu näiteks:

- tulemuste avalikkus ja kontrollitavus, operatiivsus
- võimalus siduda teiste süsteemidega (võistluste korraldamine)
- võimalus automatiseerida algandmete saamist, reitingufailide genereerimist võistluste korraldjate poolt ja nende automaatset sisestamist.
- aruanded, statistika

Selleks, et süsteemis saaks kasutada tuleb parandada andmete kvaliteeti. Näiteks sünniaastate vigade parandus. Nimede kirjutamine nii, nagu on inimesel passis jne.

Kõik see peaks lõpptulemusena viima paremini jälgitava, kiirema, huvitavama ja vähem töömahuka süsteemi toimimiseni.

Võistlustulemusi välismaalastega arvestatakse hetkel selliselt, et tulemus sisestatakse andmebaasi (võit või kaotus), kuid reitingu arvestuses seda ei kasutata. See võimaldab välistada väga kõikuva faktori Eesti reitinguarvestuses, mida on täpselt vära rake hinnata. Kohtunikud saavad kasutada andmebaasi, kus on kirjas vastava välismaalase võidud ja siis hindavad ise, kuidas paigutada võistlustabelisse.

TEADAOLEVAD PROBLEEMID

- Klubiline kuuluvus on tabelis ajakohastamisel. Muudetud vaid neil, kes on esitanud klubivahetusavalduse. Selles osas kasutusel andmebaas seisuga 01.07.2010. Edaspidi täiendatakse vastavalt klubinimekirjadele.

- Mõned mängijad on helistanud ja ölenud et mõned andmed võistlustulemuste kohta on valed. Edaspidi kinnitatakse protseduur, kuidas siis käituda. Kas arvutada kõik ümber või muuta tulemus ära mängude statistika jaoks, kuid mitte ümberarvutada varasemat tulemust. Tähtaeg, mille jooksul muudatusi sisse viiakse - ümberarvutatakse.

- Kaalume naiste ja meeste reitingu ühildamist. See tähendab, et edaspidi saab mees-naine mängust reitingupunkte. Mida see annab?
-- kuna valdavalt võistlevad naised koos meestega, siis tabelisse paigutamine läheb kohtunilule täpsemaks;
-- naiste reitingusse läheb vähe mänge, kuna nad satuvad harva naistega mängima;
-- motivatsioon mõlemalt poolt teha hea mäng kasvab;
-- arendab emotsioonaalset tugevust mängimaks erinevates olukordades
-- Väljavõtet reitingust saab teha erinevates vaadetes, kui seda peaks vajatama (naised, mehed, juuniorid, kadetid vms).

Kohtunikud saavad faili, kus on kirjas vajalikud andmed võistluste läbiviimiseks, kus on ka reitingusse mittekuuluvad isikud ja nende ID'd (välismaalsed, reitingust väljakukkunud).

 

ELTL