ELTL avaldas esmase võistluskalendri algavaks 2011/2012 hooajaks.

 

ELTL 2011/2012 võistluskalender

 

ELTLi lisainfo:

 

Käeoleva kalendri koostamisel fikseerisime teatud põhimõtted millest siis lähtusime:
- jagasime võistlused A ja B tüüpi võistlusteks, kus suuremad võistlused ja paremad võistluspaigad (A) paigutati kalendrisse esimesena.
- Sobivusel said võistluse korraldajad teha A klassi võistlusi laupäeviti, mis võimaldab suuremat-pikemat võistlust võrreldes pühapäevaga, kus järgmine päev on tööpäev.
- Lokaalsete võistluste puhul oli reegliks, et nad asuks üksteisest kilometraazilt kaugel.
- Võistluskalendrisse paigutamine läks võistluste korraldjatele tasuliseks (20 €/võistlus).

Loodame muudatustega saavutada seda, et suurte võistlustega samal päeval ei toimu teisi võistlusi, mis parandab võistluse ökonoomikat. See võimaldab teatud perspektiivis võistlustasusid minimaalsetena hoida ja käia võistlejatel erinevatel sarjadel, mis varem võisid kattuda.

A klassi võistlusi üritame reklaamida naaberriikides, et välisvõistlejad tuleksid koju kätte ning laiemas plaanis sporditurismi soodustada. Klubid peaksid juhendite lisades mõtlema vajalikule informatsioonile, mis teeks külalistele siiasõitmise vähem peadmurdvaks (transpordiajad, majutus jne).

Laste GP'de arvu vähendasime ja nende korraldamine on lahti seotud "pearaha" süsteemist. Kõik võistlused viiakse läbi samaaegselt kõigis vanuseklassides ning suurtemates võistluspaikades.

Väiksemad võistluspaigad jäävad rohkem lokaalsete võistluste tarvis, mida välisvõistlejatele ei promoks.
Väiksemad võistluspaigad on olulised seejuures noortele, kes saavad mõistlike kuludega osa võtta kodulähedastest sarjadest.


Marko Männik
ELTL peasekretär