Eile avaldas ELTL värske reitingu, mis on koostatud 01.10.12 seisuga.

 

01.10.12 reiting mehed

01.10.12 reiting naised

01.01.12-01.10.12 mängud (Excel 4,7MB)

 

ELTL-i selgitused:

Kõigist võimalikest vigadest mängutulemustes või muudes andmetes palume teatada: Marko Männik marko.mannik@lauatennis.ee 5117525. Raporteeritud vead kontrollitakse protokollidest ja prandatakse ning vajadusel arvutatakse reiting ümber alates vea tekkimise ajamomendist. Parandused ilmnevad hiljemalt järgmise kuu genereeritud reitingus. 


Vastavalt juhatuse otsusele muudatused reitingu tingimustes:

- alates 01.07.2012 lähevad arvesse võistlused välismaalastega vaid juhul kui välismaalane on ELTL liikmesklubide liige või elamis/tööloaga.

- võistluse koefitsenti kasutatakse vaid Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel (individuaalsed ja võistkondlikud)

- loobumise korral läheb kirja vaid esimene W.O. NB: W.O. puhul ei ole mingeid erandeid (n.vigastus, lennuk vms)

- lisaks tavapärasele reitingule arvestatakse naiste ja meeste mängusid  eraldiseisva absoluutse reitinguna et võimaldada kohtunikele täpsem paigutus segaturniiridel (peale tehniliste võimalsute loomist).


Uus reitingu juhend kinnitatakse  tervikteksitna, kus kõik olulised aspektid leavad kajastuse. Käesoleval hetkel arvestatakse jätkuvalt mänge välismaalastega, kuid peale rakenduse ümberprogrammeerimist arvutatakse reitingud ümber alates 01.07.2012.