ELTL avaldas uued reitingud 01.08.2015 seisuga
Naised 01.08.15 

Mängude fail (13 MB)

Kõigist võimalikest vigadest mängutulemustes või muudes andmetes palume teatada Marko Männik´ule:
marko.mannik@lauatennis.ee 
Tel. 5117525

Raporteeritud vead kontrollitakse protokollidest ja prandatakse ning vajadusel arvutatakse reiting ümber alates vea tekkimise ajamomendist. Parandused ilmnevad hiljemalt järgmise kuu genereeritud reitingus.