Kõigist võimalikest vigadest mängutulemustes või muudes andmetes palume teatada: 
Marko Männik, marko.mannik@lauatennis.ee, tel. 5117525 
Raporteeritud vead kontrollitakse protokollidest ja prandatakse ning vajadusel arvutatakse reiting ümber alates vea tekkimise ajamomendist. Parandused ilmnevad hiljemalt järgmise kuu genereeritud reitingus.