Kõigist võimalikest vigadest mängutulemustes või muudes andmetes palume teatada:
Marko Männik, marko.mannik@lauatennis.ee, 51-17525. 
Raporteeritud vead kontrollitakse protokollidest ja prandatakse ning vajadusel arvutatakse reiting ümber alates vea tekkimise ajamomendist. Parandused ilmnevad hiljemalt järgmise kuu genereeritud reitingus.  

 

 

ELTL reiting 01.01.14 - naised

ELTL reiting 01.01.14 - mehed

 

Mängud 01.01.13-31.12.2014